Tietosuojaseloste

Wiimax-yhtiöiden asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Wiimax-yhtiöt
Asemakatu 2, 86300 Oulainen
Puh. 08 470263
info@wiimax.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marja Pirttijärvi
Asemakatu 2
Puh. 040-7129858
marja.pirttijarvi@wiimax.fi

Rekisterin nimi
Wiimax-asiakasrekisteri
– yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilöasiakkaiden osalta:

  • Etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Muiden kuin henkilöasiakkaiden osalta lisäksi:

  • Organisaation nimi
  • Yhteyshenkilön tai -henkilöiden yhteystiedot
  • Y-tunnus
  • Rekisterin käyttötarkoitus
  • Asiakassuhteeseen liittyvä laskuttaminen ja asiakasyhteydenpito.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaan luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Matkakohteesta riippuen matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

Tietojen suojauksen periaatteet
Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistotoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa, joka sijaitsee suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Raportteihin ja tietovarantoihin pääsy on rajattua (esimiehet alueittain, henkilö ainoastaan omaan tietoonsa). Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen
Sivustomme ei käytä evästeitä.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Rekisteritietojen käsittelijänä on Wiimax-yhtiöiden käyttämä taloushallinto-ohjelma.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.